Aanmelden

AANMELDINGSFORMULIER

Je aanmelding is verzonden. Bedankt! x


Opgave alleen het Dagprogramma:  De bijdrage voor 1 jaar voor het Dagprogramma bedraagt in totaal € 120,- en wordt per jaar vooruit betaald. Ik ben deelnemer en zal dit bedrag betalen op onderstaande bankrekening en ontvang daarvoor een inlogcode.

Opgave Dagprogramma inclusief Module Oude Talen:  Behalve voor de het Dagprogramma, geef ik mij ook op voor de Module Oude Talen (Basiscursus Nieuwtestamentisch Grieks). Daarvoor is € 15,- extra per cursusavond verschuldigd, incl. materiaal. Ik neem na het Dagprogramma ook deel aan de Module Oude Talen en betaal als volgt: Ik wil voor dit jaar € 270,- vooruit betalen en ontvang daarvoor een inlogcode.

 Ik neem alleen deel aan de Module Oude Talen - Nieuwtestamentisch Grieks Ik wil jaarlijks € 150,- vooruit betalen en ontvang daarvoor een inlogcode.

Opgave alleen voor deelnemers die de ZBS digitaal willen volgen:


Ik neem alleen digitaal deel aan het Dagprogramma en zal voor dit jaar € 50,- vooruit betalen en ontvang daarvoor een inlogcode.


Ik neem alleen digitaal deel aan de Module Oude Talen - Nieuwtestamentisch Grieks. Ik zal voor dit jaar € 75,- vooruit betalen en ontvang daarvoor een inlogcode.

 Ik neem digitaal deel, behalve aan het Dagprogramma ook aan de Module Oude Talen en zal voor dit jaar € 125,- vooruit betalen en ontvang daarvoor een inlogcode.

Daggasten
Ook daggasten zijn welkom bij het Dagprogramma, zij dienen zich zo vroeg mogelijk aan te melden voor de zaterdag waarop zij de cursus willen bijwonen, maar uiterlijk op de voorafgaande donderdag voor 12.00 uur. Dit in verband met de catering. De prijs per persoon is voor daggasten € 17,50. Dit bedrag kan via de bank NL11 INGB 0008974941 t.n.v. 'Titus ZBS' of cash voldaan worden. Zij ontvangen geen inlogcode.

Kosten
Met het inschrijfgeld worden alleen de kosten voor maaltijden, huur, materialen, hosting etc. gedekt. Deze kunnen worden overgemaakt op NL11INGB0008974941 t.n.v. Titus ZBS met vermelding van de naam van de deelnemer en de cursus omschrijving. Er is tevens een collecte voor de vergoeding en reiskosten van de docenten op de betreffende zaterdagen.

Eventuele opmerkingen: