Artikel

Cursus Inleiding Nieuwtestamentisch Grieks


door Gerard Kramer

Hebt u dat altijd al gewild? Dat u het Nieuwe Testament in de oorspronkelijke taal, het Grieks, kon lezen? Of dat u bij het lezen van commentaren de bespreking van Griekse woorden of zegwijzen beter kon volgen? Maar ja, denkt u misschien, dan had ik maar naar het gymnasium moeten gaan, met Grieks als examenvak!

Toch is het goed mogelijk ook na uw middelbare schooltijd alsnog Grieks te leren, en wel speciaal die specifieke variant van het Grieks die door de Bijbelschrijvers is gebruikt. We beginnen gewoon bij het begin, en inderdaad, er zal stevig gestudeerd, gememoriseerd en geoefend moeten worden: grammatica, woordjes, vertaalopdrachten, zonder dat gaat het niet. Maar als u doorzet, ziet u al snel resultaat: het studiemateriaal is helemaal toegesneden op ons doel: het kunnen omgaan met een Grieks Nieuw Testament, en het met vrucht lezen van commentaren waarin ook over het Grieks wordt gesproken. Een interessante wereld, met nieuwe manieren van Bijbelstudie, zal voor u opengaan!

Aan het begin van de cursus zal blijken dat niet elke cursist over de zelfde taalkundige voorkennis beschikt. Ook die kennis bouwen we samen (opnieuw) op. Van uw kant wordt slechts interesse en doorzettingsvermogen verwacht. Ik zal u daarbij graag begeleiden!