Samen studeren stimuleert

"...en wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen, die bekwaam zullen zijn ook anderen te leren"
(2 Timotheus 2:2)

"Maar groeit op in de genade en kennis van onze Heere en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid..."
(2 Petrus 3:18)

Waarom een Bijbel Seminar volgen
Steeds als de Bijbel opengaat in je stille tijd of in de kerk daagt dit Woord jou uit om er meer van te willen weten, en om de Bijbelse principes toe te passen in het leven van elke dag. Je neemt je keer op keer voor dat je meer systematisch met het Woord aan het werk wilt. Het blijft echter bij een paar enthousiaste pogingen. Studeren vergt, naast alles wat het leven van je vraagt, een flink stuk zelfdiscipline, structuur en volharding. Je wilt het Woord van God beter leren kennen, maar je blijft misschien steken bij het voornemen... Op catechisatie, in Bijbelstudiegroepen, in Bijbelkringen of op conferenties heb je misschien al veel geleerd, maar het zijn als het ware 'eilandjes' van kennis. Het overzicht en de samenhang van de hele Bijbel mis je nog.

Stimulans
Je hebt duidelijke en haalbare doelen nodig en ook begeleiding bij je studie van de Bijbel. Wat zou het je stimuleren mensen te ontmoeten, die er precies zo instaan als jij. Die hetzelfde verlangen hebben de Bijbel beter te kennen. Die daarbij dezelfde obstakels ervaren. Die dezelfde vragen als jij hebben! Hoe vaak, hoe lang?

Dan ben jij eraan toe om elke eerste zaterdag van de maand deze seminars te volgen! In vier studiejaren met een gestructureerd programma krijg je een heldere 'helikopterview' over de hele Bijbel, en over belangrijke Bijbelse thema's. Je gaat grotere verbanden zien.

Inhoud
Het blijft niet bij 'kretologie', maar je krijgt een heldere uitleg van docenten, die de gave hebben moeilijke dingen met eenvoudige woorden duidelijk te maken. Deze seminars zijn geen 'preken', hoe goed en noodzakelijk die op z'n tijd ook zijn. De docenten willen kennis van Gods Woord doorgeven, zodat je de drie-enige God en Zijn Woord beter leert kennen.

Voor wie
En je zult nog meer het verlangen krijgen om wat je geleerd hebt door te geven aan anderen in je omgeving. Deze Zaterdag Bijbel Seminars leiden niet op voor een bepaalde bediening. Het is voor ieder die meer wil weten van de Bijbel. Mannen en vrouwen uit allerlei beroepen en van elke leeftijd, met heel verschillende opleidingsniveaus en achtergrond kunnen hieraan deelnemen. De minimumleeftijd is 17 jaar. Er is geen maximumleeftijd.

Extra Modules Oude Talen
Wil je dieper op de Bijbeltekst ingaan en wil je zelf de oorspronkelijke taal waarin de Bijbel geschreven is, kunnen lezen, schrijf je dan in voor de Extra Module 'Basiscursus Nieuwtestamentisch Grieks'. Deze wordt tijdens de eerste twee jaar gegeven. Tijdens het derde en vierde jaar start de module 'Basiscursus Hebreeuws'. Deze extra modules starten bij voldoende deelname. Ze worden gegeven door docenten die zelf enthousiast zijn over deze talen en die dit enthousiasme kunnen overbrengen!